/ Vinter i Aller sogn

Vintersnerydning af D-veje i

Aller, Skovhuse, Kobbersted,

Stubbum, Meng og Hvinderup

Nis Erik Schultz og Erik Schultz er de to, der har fået ansvaret for udførelsen af arbejdet; men al henvendelse skal altid ske til:

Frederik Bjørnsen 40 33 78 50

Kolding Kommune har lavet aftale med lokale aktører i de forskellige landsbyer om snerydning af D-vejene i perioden december 2014 til april 2016.
I vores område er det Heisselvej, Nis Thuesensvej, Humlefægyde, Skovhusevej, Kobberstedvej, Stubbumgårdvej, Rudevej, Højgårdvej, Menggårdvej, Gl. Mengvej, Gartnervej, Skovrødvej, Boesensvej, Rudevej, Hvinderupvej, Ryttervej, Torning Møllevej, Gl. Allervej og Lille Skovvej .
D-vejene skal kun ryddes, så det er muligt at komme til og fra arbejde på hverdage. Kvaliteten vil og skal ikke være på niveau med de andre A, B og C veje.
Når kommunen ikke C-vejene i vores område, som er Mengvej og Aller Møllevej, skal vi også klare disse.
Til at løse denne opgave er Frederik Bjørnsen igen udnævnt til snefoged. Han afgør, hvornår der må, og hvor der skal køres.