Aller kirke / Menighedsrådet / Sker der noget ?

Hvad laver de i Aller Menighedsråd

– sker der noget???

Det spørger vi også os selv om engang imellem, for der er mere at sætte sig ind i end mange kunne forestille sig. En valgperiode er fire år, og den periode kan fint sammenlignes med en lærlingeuddanelse på 4 år, hvor der er utrolige mange uforståelige opgaver, der skal tages stilling til.
Derefter er det en fordel at tage mindst en periode mere som nyudlært svend, hvor de næste fire år er med til at skabe større forståelse og klarhed over de mange spændende opgaver, og tør udfordre de gamle svende, som måske lige skal have en opstrammer, så de ikke falder hen i (det plejer vi). De fire år giver også større rutine, hvor man bliver mere udfordret, og det kan være til rigtig stor gavn i en evt. tredje periode.
 
Vi få gamle i Aller Menighedsråd skal derfor huske, at vi har nogle lærlinge; men de er nu også meget gode til at sige ”hvad mener I”. De er også gode til at komme med nye tiltag bl.a. med, hvad vi hele tiden skal huske på i den og den måned. Den opgave er vi nu igang med, for der er flere datoer i løbet af året, hvor budgetter, regnskaber m.m. skal være godkendt, og annoncer til div. arrangementer, som ligger fast. Det er altid godt med nye, friske øjne.

KIRKEDØREN

I foråret var der indbrud i kirken, og døren blev dengang beskadiget. Nu er den nye, flotte egetræsdør sat i, og hvor den pynter og lyser op og byder os velkomne.

ENKESÆDET

Enkesædet og redskabsrummet har i efteråret fået den helt store udendørs overhaling. Der er blevet lagt ny ryg på tagene, som også er blevet sprøjtet. Vinduer og døre er blevet malet og huset er blevet kalket, så nu står det så smukt, så smukt. Indendøre er huset meget forsømt. Vi håber, der bliver penge til en mindre renovering i 2015/2016, for det er meget påkrævet.

KAPELLET

En stormskade ødelagde en del af taget, som nu er blevet repareret. Kapellet er også blevet kalket. Det lyser rigtig flot op, som mange kan se fra nordsiden, nu hvor træerne er blevet fældet.

 

NYE TRÆER OG HÆKKE

Midt i november påbegyndte anlægsgartnerne at plante den nye hæk – surbær. Den bliver så flot, med nogen fantastiske efterårsfarver. Hækken danner skel ud mod marken. Imellem den nye hæk og den gamle bøgehæk er der plantet nye træer – småbladet lind. Til forår vil der blive sået græs på hele stykket. Hele denne omgang har været en lang proces med godkendelser til fældning samt hvad der skulle plantes. Aller Kirke med kirkegård er en af de få, hvor der ikke er noget gærde omkring kirkegården. Vi blev selv meget overrasket, og det er der mange andre der blev. Kirken og kirkegården blev pludselig helt anderledes at observere. Der blev så lyst. Kirken kunne nu ses tydeligt fra nordsiden. Det har glædet rigtig mange. Heldigvis går der en del år, før kirken igen er helt pakket ind; men de nye træer og hækken pynter og klæder kirken og kirkegården.
OPLAGRINGSPLADS
I mange år er der blevet diskuteret, om der ikke kunne findes et andet sted til grus, sand og muld. Det pynter ikke lige foran ud til parkeringspladsen. Menighedsrådet har i forbindelse med hele omlægningen af hække og træer købt et ekstra stykke jord vest for kirken af Esben Skøtt. Her vil der i 2015 blive anlagt en ny oplagringsplads.

 
VAND PÅ KIRKEGÅRDEN
I det nordvestlige hjørne har der, især i efterårene, altid stået større områder under vand.  Landskabsarkitekter har de sidste par måneder arbejdet på en løsning, så vi kan få vandet væk fra kirkegården på en rigtig og fornuftig måde.
I forbindelse med udførelsen af afledning af vandet, hvor der bliver gravet på kirkegården, vil der samtidig, for at sikre os mod senere brud på eksisterende vandledninger, også blive lagt nye rør ind til de to vandhaner på kirkegården,
og der vil blive opstillet nye frostfrie vandhane. Arbejdet vil blive udført i august/september måned 2018, og der vil blive indhentet tilbud hos lokale entreprenører.
 
 
REGLER VED LÅN AF ENKESÆDET
Enkesædet kan gratis benyttes af sognets beboere til receptioner og lignende, men ved arrangementer af max. 3 timers varighed i tilknytning til kirkelig handling i Aller kirke. Levende musik er ikke tilladt, og værten skal være til stede under hele
arrangementet. Køkkenet må gerne benyttes, og rengøring skal ske af låneren umiddelbar efter lån af lokalet. Menighedsrådet skal godkende rengøringen.

Menighedsrådet sørger for at lukke op og låse efter endt brug.

Aftale og reservering skal ske til sognepræst Susanne Madsen (tlf: 74 56 62 63)
 
 
 
BOGAFTEN for damer og herrer
Du inviteres hermed til

LÆS - LYT - HYGGE
onsdag den 10. januar 2018
kl. 19.00 til kl. 21.00 i Enkesædet,
Kær Møllevej 15 i Aller
Vi serverer kaffe/te med lidt brød til.
Pris 20 kr pr. gang.
Du er så hjertelig velkommen



MADPAKKEHOLDET
Madpakkeholdet er for yngre mænd, der er blevet ældre.
Det afholdes på Enkesædet, Kær Møllevej 15 i Aller
En ny gæst kommer hver gang og fortæller lidt om forskellige emner. 
Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, kaffe og småkager.
Pris 40 kr. pr. gang.
 
Vi starter op igen d. 30. oktober fra 11:00-13:30, hvor Peter Skøtt kommer og fortæller. Næste gang bliver derefter d. 27. november.

Det sidste arrangement her i foråret fortalte Poul Andersen, tidligere ansat hos politiets rejsehold, om arbejdet i Thailand med registrering m.m. af de mange omkomne fra Tsunamien. Et god fortælling med billeder, hvor vi virkelig fik indblik i hele det store maskineri, der havde været sat i gang internationalt.

 
ALLER FRISKOLE
Aller Menighedsråd kan ikke ønske sig en bedre samarbejdspartner. I mange sogne er det en stor udfordring for præsten at finde en tid til konfirmandundervisning; men ikke i Aller. 9 friske drenge bliver undervist i Enkesædet onsdag morgen og ikke som mange andre steder sent om eftermiddagen.


FORÅRSTONER 2018

Aller-Fjelstrup Sognekor vil igen i år medvirke ved en festlig gudstjeneste Palmesøndag. I år bliver det i Aller kirke, den 25. marts kl. 10.15 – og der bliver efterfølgende kirkefrokost for alle ovre på Friskolen.

Til sidst et udensogns højdepunkt for Sognekoret – bogstaveligt talt! Koret er sammen med KorNor blevet bedt om at komme op på Skamlingsbanken d. 6. marts for at medvirke ved Skamlingsbankeselskabets 175 års jubilæumsfest. Indendørs, hvilket er heldigt nok i betragtning af årstiden!



PILGRIMSVANDRETUR 2. PINSEDAG TIL HØJSKOVGÅRD
Kurt og Anne Marie Mosegaard stiller igen i år lun terrasse og smukke haveomgivelser til rådighed for en pinsegudstjeneste den 21. maj kl. 10.30.

De fire vandrende menigheder, Tyrstrup, Hjerndrup, Fjelstrup og Aller
- mødes midt mellem sognene til fællessang og bønner i det grønne.
I år prædiker Annette Wiuf Christensen, og Krista Revsbech står for musikken.
Gå sammen med andre fra Aller, Fjelstrup eller Tyrstrup kirker kl. 9.00, eller kør til Højskovgårdvej nr. 19 og stil bilen på gårdspladsen. Der er plads til alle.

Efter gudstjenesten er grillen tændt og kaffen brygget, hold øje med de nærmere detaljer i Christiansfeld Avis – og vejret!


KIRKEBLADET
Elvira og Arne Urup er to af vore frivillige, som sørger for at kirkebladene bliver delt ud. De har nu efter mange år valgt at stoppe. Fra Aller Menighedsråd skal der lyde en kæmpe stor tak for Jeres indsats. Laila Meier har sagt ja til at overtage jobbet med kirkebladene i Hejlsmindeområdet. Tak for det.


 
Gerhard Møller
Formand