Spring til indhold

Menighedsrådet

Nyt fra Aller Menighedsråd

Valg til nyt menighedsråd finder sted den 15. september 2020 kl. 19.00 i Enkesædet.

Du bestemmer hvad din kirke kan Om et år vil der være valgt et nyt menighedsråd på fem medlemmer for fire år i Aller Sogn. Sognet består af 553 indbyggere og deraf er de 454 medlemmer af folkekirken. Da vi er under 1.000, skal vi kun være fem menighedsrådsmedlemmer og vores sognepræst. Vi er både det sydligste og det mindste sogn i Kolding Provsti, og det er vi faktisk ganske godt tilfredse med.

Skal et menighedsråd ledes af glade amatører eller professionelle? Aller Sogns Menighedsråd ledes af fem glade amatører og vores sognepræst. KONTAKTPERSON: Aller menighedsråd har i dag også en arbejdsgiverfunktion, idet vi har ansat personale. Graver, organist og kirkesanger. De har hver deres overenskomstområde. Dette styres i et menighedsråd af kontaktpersonen, som i Aller er Svend Erik Christensen. Kontaktpersonen har til opgave at udøve menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. Det indebærer, at kontaktpersonen fungerer som personaleleder og har det daglige ansvar som arbejdsgiver. KIRKEVÆRGE: Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården og de tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør undtagen præsteboligen. Tilsynet indebærer vedligeholdelse, nyanskaffelser, sikkerhed og forsikringssager. Kirkeværgen varetager ofte også administrative funktioner i forbindelse med kirkegårdens administration. Kirkeværgen er ikke alene om opgaverne, men kan trække på hjælp fra kirke- og kirkegårdsudvalget. I Aller er Helle Schultz, der er valgt som stedfortræder, vores kirkeværge, som hun har passet og plejet i mange år. KASSERER: Et regnskab/budget i et menighedsråd har ikke meget til fælles med et regnskab fra en virksomhed. Vi arbejder både med formål og art. Der bliver udarbejdet foreløbigt og endeligt budget og kvartalsrapporter. Engang om året er der budgetsamrådsmøde i Kolding Provsti, hvor vi får at vide, hvor mange penge vi det næste år har at gøre godt med. I foråret får vi så regnskabet fra året før til godkendelse og drøftelse af kommentarer fra revisorerne. Peder Boesen fører med stor viden vores regnskab m.m. De professionelle I Kolding Provsti får vi stor hjælp af de professionelle. Til at støtte kontaktpersonen er der ansat en personalekonsulent, som kontaktpersonen kan trække på. Konsulenten deler vi med andre provstier.

Hvad laver de i Aller Menighedsråd

– sker der noget???

Det spørger vi også os selv om engang imellem, for der er mere at sætte sig ind i end mange kunne forestille sig. En valgperiode er fire år, og den periode kan fint sammenlignes med en lærlingeuddanelse på 4 år, hvor der er utrolige mange uforståelige opgaver, der skal tages stilling til.
Derefter er det en fordel at tage mindst en periode mere som nyudlært svend, hvor de næste fire år er med til at skabe større forståelse og klarhed over de mange spændende opgaver, og tør udfordre de gamle svende, som måske lige skal have en opstrammer, så de ikke falder hen i (det plejer vi). De fire år giver også større rutine, hvor man bliver mere udfordret, og det kan være til rigtig stor gavn i en evt. tredje periode.
Vi få gamle i Aller Menighedsråd skal derfor huske, at vi har nogle lærlinge; men de er nu også meget gode til at sige ”hvad mener I”. De er også gode til at komme med nye tiltag bl.a. med, hvad vi hele tiden skal huske på i den og den måned. Den opgave er vi nu igang med, for der er flere datoer i løbet af året, hvor budgetter, regnskaber m.m. skal være godkendt, og annoncer til div. arrangementer, som ligger fast. Det er altid godt med nye, friske øjne.

REGLER VED LÅN AF ENKESÆDET
Enkesædet kan gratis benyttes af sognets beboere til receptioner og lignende, men ved arrangementer af max. 3 timers varighed i tilknytning til kirkelig handling i Aller kirke. Levende musik er ikke tilladt, og værten skal være til stede under hele
arrangementet. Køkkenet må gerne benyttes, og rengøring skal ske af låneren umiddelbar efter lån af lokalet. Menighedsrådet skal godkende rengøringen.

Menighedsrådet sørger for at lukke op og låse efter endt brug.

Aftale og reservering skal ske til sognepræst Susanne Madsen (tlf: 74 56 62 63)

SOGNEKOR
Sognekoret optager gerne nye medlemmer, så har du tid og lyst til at synge og være med i vores kor-fællesskab, så ring til korets dirigent, Krista, på 25 30 48 78.

KIRKEBLADET
Elvira og Arne Urup er to af vore frivillige, som sørger for at kirkebladene bliver delt ud. De har nu efter mange år valgt at stoppe. Fra Aller Menighedsråd skal der lyde en kæmpe stor tak for Jeres indsats. Laila Meier har sagt ja til at overtage jobbet med kirkebladene i Hejlsmindeområdet. Tak for det.

Gerhard Møller
Formand