Aller kirke / Menighedsrådet

 

Aller menighedsråd

Nyt fra Aller Menighedsråd

 
NYT FRA ALLER MENIGHEDSRÅD Tre år er allerede gået og om et år er der igen valg til menighedsrådene i Danmark. Ved sidste valg kom der tre nye ind, og de føler at tiden er gået hurtig og meget er sket – så det er slet ikke så slemt at være med i Aller Menighedsråd – tiden går hurtig.
 
APV – hvad er det? Arbejdspladsvurdering. Vi har haft besøg og fået gennemgået hele vores APV som er et krav. Der er virkelig meget nyt som vi ikke har mulighed for at have kendskab til, og vi er derfor godt tilfredse med konsulenten som har påpeget det der skal være i orden. Flere af anmærkningerne har vi fået på plads; men vi mangler nu lige Pulpituret – afskærmningen ved orglet ud mod kirken. Det er for lavt, 80 cm som det altid har været; men i dag skal det være 110 cm. Vi har nu fået et forslag til udbedringen som vi vil arbejder videre med.
 
OPLAGSPLADSEN håber vi bliver etableret i 2016. Den er der blevet arbejdet med de sidste mange år; men nu er vi ved at være derhenne at vi ved, hvordan den skal være, så der snart kan indhentes tilbud på etableringen. Tilkørselsforholdene skulle vi først have på plads, og det er nu blevet i orden så vi har fået en vejret langs med kirkestien uden at skulle hen over marken og evt. beskadige afgrøder.
 
ENKESÆDET
Totalrenovering af Enkesædet fik vi pålagt ved besøget af provsten sammen med den bygningskyndige. Enkesædet er meget brandfarligt inden døre og flugtvejene er slet ikke optimale. Udvalget har haft møde med arkitekten som har gjort et grundig forarbejde og analyse. Vi har nu fået et helt fantastisk spændende forslag som der bliver arbejdet videre med i udvalget. Nu skal vi huske at inden for dette system tager det den tid det skal tage. Der er mange instanser og kloge folk der skal komme med deres meninger inden det hele er godkendt – men så tror vi at det helt sikkert bliver optimalt og meget brugervenligt. 18
 
ÅRS TJENESTE VED HOFFET
Torsdag den 21. januar kommer E. H. Clausen og fortæller om dette spændende job på Aller Friskole kl. 19.00. Se annoncen i THT.
 
NYTÅRSAFTEN
Torsdag den 31. december kl. 14.00 holder Aller og Fjelstrup Menighedsråd arrangerer en lille gudstjeneste i Aller Kirke. Efter den korte gudstjenste serverer vi kransekage og mousserende vine i våbenhuset, hvor vi kan ønske hinanden godt nytår.
Alle er så hjertelig velkomne.
 
Gerhard Møller, formand

Menighedsrådsmøder

 
 

Kontakt: