Aller kirke på Facebook
Følg Aller kirke på Facebook
Der er indkøbt nyt legetøj, til de små i kirken
Hvad laver de i Aller Menighedsråd sker der noget???

Aller Kirke

 
 
 
 

Gudstjenster

Aktuelt

Aktuelt Sognekoret ! Så er det ved at blive sommer igen, og hvis vi drejer nodehovederne lidt, kan vi se både frem og tilbage på kirkemusikken.
 
Tilbageblik: Sognekoret sluttede forårssæsonen af med en opførelse af vores musical ”Rugmarken” sammen med KorNor – i så ærværdige omgivelser som Gråsten Slotskirke. En perfekt ramme, dejligt publikum og en rød rose til hver enkelt korsanger fra menighedsrådet. Vores lokale ”skuespiller” Lone fra Fjelstrup sled i det med at meje marken op ad kirkens midtergang, mens koret sang om hendes hårde skæbne: Kun hvis hun ganske alene kunne blive færdig med marken inden solnedgang, ville hendes søns liv blive sparet. Efter forestillingen kom en nydelig herre på 95 hen og overrakte mig et digt, som hans bedstemor, forfatteren Hansigne Lorenzen, havde skrevet: ”Fra Sorgens Ager – et sagn fra Slesvigs Vestkyst” (Sprogforeningens Almanak 1920). Hun havde dengang måttet udgive digtet under pseudonym, som Sven Tange. Samme historie som Karen Blixens, bare med placering i Sønderjylland. Og sønderjyden Hansigne – hun kom først! Det er ikke hende, der har læst Karen Blixen…
 
Fremtiden: I juni bliver der mulighed for at synge i et stort fælleskor under Christiansfeld Festival d. 21. juni. Da vil Brødremenighedens traditionelle kærlighedsmåltid blive fejret i en historisk rekonstrueret udgave med mange flotte musikindslag. Efter sommerferien starter Sognekoret igen torsdag d. 3. september. Til den tid vil koret have eksisteret i ti år – og det fejrer vi med at tage en tur til Prag 10.-14. september. Her samler vi bl.a. inspiration til det, der nok bliver efterårets hovedprojekt: Opførelse af en musical om Jan Hus – og det han brændte for. God sommer! Krista Revsbech, organist og korleder

LAPIDARIUM (LAPIS er latin for sten)
På kirkegården i Aller er der nu blevet oprettet et lapidarium, hvor mange af de ældre gravsten, som tidligere bare stod opstillet i et hjørne, nu er kommet frem.

Lapidariet er placeret langs bøgehækken i den nordlige del af Aller Kirkegård.

Nu kan alle besøgende kigge efter gamle slægters eller bekendtes sten. Denne oplevelse vil helt sikkert for mange vække dejlige minder og tanker frem.
Medarbejderne på kirkegården har gjort et stort arbejde i at få den rette opstilling af de gamle sten.

 

Lucia 2018

Så er der information til alle involveret i Luciaoptogene for år 2018. Du finder informationer her 

 
 
 
 
 
 
Præsten holder sommerferie
uge 26, 30, 31 og 32.
I disse uger passes embedet
af Inge Lindhardt Mikkelsen,
der kan træffes i Åstrup Præstegård på
tlf.: 74 53 41 13 eller på mobil: 29 91 26 18.
Ved gudstjenesterne kl. 10.15 er der altergang. Kirkebilen er gratis og kan benyttes af alle. Til gudstjenester fra Fjelstrup sogn til Aller kirke bestilles den ved at ringe dagen i forvejen til Holgers Taxa, tlf: 74 56 1513 eller 40 94 22 64. Ved bestilling af kirkebilen fra Aller sogn til Aller kirke er det til ”Krone Taxi”, tlf.: 75 50 27 00.

Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Fjelstrup og Aller pastorat. Ansvarshavende: Sognepræst Susanne Madsen, Fjelstrup Præstegård, Fjelstrup Landevej 41, 6100 Haderslev. Tlf. 74 566263 (mandag fri). E-mail: sm@km.dk